Svatební obřady

V areálu národní kulturní památky Dolu Michal je možné konat svatební občanské obřady.

K uskutečnění svatebního obřadu v prostorách národní kulturní památky Důl Michal je třeba uzavřít smlouvu o konání svatebního obřadu mezi snoubenci (nebo jedním ze snoubenců) a správou Dolu Michal. Bez této smlouvy není možné svatební obřad v prostorách Dolu Michal uskutečnit. K uzavření této smlouvy není nutná osobní návštěva snoubenců na Dole Michal. Smlouva může být připravena na základě písemného či telefonického jednání a její podpisy následně zajištěny při osobní návštěvě
(v nezbytných případech prostřednictvím České pošty).

Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnou správě zámku tyto základní údaje:
jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození snoubenců, číslo OP, termín sňatku (datum, hodina) dohodnutý s matrikou (např. Slezská Ostrava).

Tyto údaje mohou být správě Dolu Michal předány nejlépe prostřednictvím e-mailu, dále telefonicky nebo osobně v budově správy Dolu Michal. Smlouva pak bude snoubencům předána dohodnutým způsobem, odsouhlaseným oběma stranami.

Termín lze rezervovat, závazným se stává po podpisu Smlouvy o konání svatebního obřadu. V případě telefonické rezervace je třeba uzavřít smlouvu do 14 dnů.

Kontaktní údaje: e-mail: dulmichal@npu.cz

                           tel.: 596 231 151, mob. 724 400 280 (Ing. A. Zaspal, správce objektu)

provozní doba kanceláře:  po - pá  7:00 - 15:00 h
Návštěvu mimo uvedené dny a hodiny je možné dojednat telefonicky.

Obřad lze uspořádat:

  • strojovna
  • cechovna
  • venkovní prostory
  • řetízková šatna (v roce 2017 mimo provoz, rekonstrukce střechy)

Možnost realizace jiných obřadů:

zásnuby, stříbrná, zlatá a diamantová svatba, svatební hostiny.

Vedle výše uvedeného nabízíme také možnost fotografování novomanželů i bez svatebního obřadu, t.j. tehdy, když se jejich svatební obřad koná na jiném místě než právě na Dole Michal.

 
Tuto službu nabízíme za úplatu - viz. ceník - a po předchozí rezervaci termínu.

Ceník obřadů:

  • obřad..................................................................3000 Kč (včetně DPH)
  • svatební focení ....................................................600 Kč na hodinu (vč. DPH)