Kraniometrie. Výstava prací Jana Meleny v Dole Michal

Výstava

Vernisáž 15. února v 17 hodin. Výstava potrvá do 15. března (o víkendech zavřeno).

Jan Melena se narodil v Havířově 8. 11. 1986. Studoval malířství na FAVU VUT v Brně, klasickou archeologii na Masarykově univerzitě v Brně, dějiny umění a kulturní dějiny na Ostravské univerzitě v Ostravě. V současnosti žije a tvoří v Praze. Ve své výtvarné tvorbě se zabývá převážně kresbou a grafikou. Zkoumá možnosti vlastní imaginace, prozkoumává rozsáhlý rezervoár historické vizuální paměti, kterou se vkládáním nových symbolů snaží rekontextualizovat a znovu oživit. Výsledkem těchto snah jsou hlavy bohů, nikdy neexistujících starověkých králů či medijních bytostí z jiných, lidmi ještě nenavštívených, planet. Mezi své inspirační zřídla považuje spiritistické medijní kresby a Art brut. Věnuje se také ilustraci knih (Jan Vrak – Řeč která čeká na své ráno), kurátorství výstav současného umění a pravidelně přispívá svými texty o současném umění do převážně internetových periodik (Literární noviny, Společenská revue Přítomnost ad.).