Výstava Parte povera na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích

Výstava ostravského malíře Ivo Sumce Parte povera.
 
 
Výstava potrvá do 3. 6. 2018.
Kurátorem výstavy je Tomáš Koudela.
 
otevírací doba Galerie Dolu Michal: út–ne: 9–16
mimo otevírací dobu je vstup možný po předchozí domluvě na e-mailu capandova.tereza@npu.cz
vstupné 30,- | 20,-
 

Ivo Sumec (*1970)

Od roku 2003 působí jako asistent Ateliéru malby 1 Fakulty umění Ostravské univerzity. V současné době autor žije a tvoří v Ostravě a v Prostřední Bečvě.

Sumcovy obrazy jsou nenápadné a neokázalé. Zobrazuje obyčejné věci okolo nás – pneumatiky, domácí zvířata, batoh, chleba, hrnky ad. Viděné předměty mu nejsou cílem detailního zkoumání, ale zajímá jej tvar, povrch, místo, které v prostoru zaujímají, vlastnosti, které jsou jakoby samozřejmé, kterými se běžně nezabýváme, nevidíme je a nejsou pro nás atraktivní. Sumec předměty zastavuje, znehybňuje, absolutizuje. Vytváří z nich obecné znaky, principy vizuální zkušenosti.

Stručnou charakteristikou výtvarných prací, jež jsou součástí výstavního projektu Parte povera, je zátiší a krajina. Divák bude konfrontován rozměrnými plátny šepsovanými popelem, hlínou, prachem a sněhem. Na této matečné platformě se mj. rýsují džbány, vázy a kýble spolu se sloupy vysokého napětí konstruované z dřevěných špejlí, ale i architektony z pneumatik vyvedené asfaltem a dehtem akcentované svítivými barvami z hobby marketu.