Výstava Milk of Coal na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích

Výstava

Srdečně Vás zveme výstavu soch a obrazů Stefana Milkova – Milk of Coal, která je ke zhlédnutí v prostorách Cechovny Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích.

Výstava potrvá do 6. 7. 2018.
kurátor výstavy: Tomáš Koudela
Ku příležitosti výstavy vyjde tištěný katalog.
Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.00
Vstupné: 20|30

Stefan Milkov se narodil 9. 3. 1955 v Bohumíně. V letech 1971–1974 studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V letech 1976–1982 studoval v ateliéru sochařství na vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1987–1991 byl členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Žije a pracuje v Praze.

Sochařské dílo Stefana Milkova je již od poloviny 80. let důležitou součástí tvůrčího nasazení nově se rodící generace postmoderních umělců. Ještě za studií na Umprum se spřátelil s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou a společně v roce 1987 zakládají výtvarnou skupinu Tvrdohlaví.

V měsíci červnu roku 2018 se na Dole Michal ve městě uhlí bez uhlí – v Ostravě – koná přehlídka obrazů a soch Stefana Milkova pod názvem Milk of Coal. Stefan Milkov je Bohumínský rodák a na šachtě, před odchodem na studia do Prahy, také nějaký čas pracoval.

Původní kurátorský koncept výstavy Milk of Coal vycházel z tezí – návrat domů – umělec je básníkem. V průběhu příprav bylo od doslovnosti tohoto záměru upuštěno, avšak ne úplně. Meditativní rovina nově zformulovaného rámce ostravské prezentace tvorby Stefana Milkova se stala novou autoritou ustavující výtvarná díla a výstavní prostředí do vzájemně harmonického celku, jehož signifikantními znaky jsou bytí a čas – jedno co platí pro mnohé tady a teď. „Znak sám vždy ono ukazované jest“ [Martin Heidegger, Bytí a čas]