Nadir je se mnou – výstava na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích

Výstava

Výstava Nadir je se mnou ostravského malíře Václava Rodka v Cechovně Dolu Michal.
 
Kurátor výstavy: Tomáš Koudela
Výstava potrvá do 31. 3. 2019
 
~~~

Václav Rodek
*1976, Lískovec u Frýdku Místku

Mezi léty 2003–2008 studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v malířském ateliéru prof. Daniela Balabána. V roce 2015 získal titul Ph.D. na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2008 působí jako odborný asistent ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity. Žije a tvoří v Lískovci u Frýdku-Místku.
 
Divák se bude moci seznámit jak s díly novými tak s těmi, jež pocházejí z let dřívějších. Vizuální rozpětí vystavovaných prací je vymezeno expresivně figurálním i abstraktním zpracováním, jež je autorem vrstveno podle poměrně složitých konceptuálních, respektive filosofických zadání. Věrným znakem malířových cyklů je komponování nových technik do své malby. Mezi jeho poslední pokusy patří práce s dýhou na plátně. Václavem Rodkem představovaný malířský kosmos však nebrání takovému intuitivnímu vidění jeho obrazů, v nichž se horizonty událostí mohou klidně jevit jako blízké a srozumitelné domácí prostředí.