Adventní prohlídky na Grabštejně

Netradiční prohlídka

  • Grabštejn ()
  • 28. 11. 2020–29. 11. 2020
  • 10.00–14.00

  • 6. 12. 2020
  • 10.00–14.00

  • 12. 12. 2020–13. 12. 2020
  • 10.00–14.00

  • 19. 12. 2020–20. 12. 2020
  • 10.00–14.00
  • 130/90/340 Kč (plné/snížené/rodinné vstupné)

V předvánočním čase si i letos budete moci opět prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry a připomenout si tradice více či méně pozapomenuté. Během adventních prohlídek zavítáte nejen do hradních interiérů vybavených mobiliářem, ale budete moci načerpat i vánoční atmosféru v kapli svaté Barbory, skvostu renesanční architektury. Letošní adventní prohlídky vás zavedou především do časů posledních majitelů, hrabat Gallasů a Clam-Gallasů, kteří na grabštejnském panství působili od počátku 18. století do roku 1945.

Prohlídky vycházejí každou celou hodinu a trvají 50 až 60 minut, proto prosím dorazte teple oblečeni! 

Během prohlídky uvidíte: malé nádvoří, apartmá vrchního nadlesního (kuchyně, spižírna, toaleta, ložnice, salon, předpokoj), vstupní renesanční síň, kapli sv. Barbory, vrchnostenskou kancelář, deputátní úřednický byt, tzv. zámecký pokoj a sál předků.

Navíc se během adventních víkendů můžete těšit na zpestření v podobě dalšího programu!

Vyrobte si s našimi kostýmovanými průvodkyněmi adventní věneček, svíčku, ozdobu na stromeček nebo si ozdobte domácí perníček. A dejte si něco dobrého v hradní krčmě za zvuku starých vánočních koled a písní v podání skupiny Trifikus.

A 5. 12. Vás navíc čekají tradiční Grabštejnské Vánoce!

Klíč k památkám: Na této prohlídce lze získat i uplatnit 6. vstup zdarma.