Detailed information

Year:

2017

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

123

ISBN:

978-80-87890-25-7

130 Kč

in stock

Buy

130 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Historic Sites Management in České Budějovice

Publikace Hrad Jindřichův Hradec představuje středověké dějiny jednoho z nejvýznamnějších šlechtických sídel u nás. Kniha zachycuje historii hradu od jeho počátků v 10. století až po úmrtí Jindřicha IV. z Hradce v roce 1506. Věnuje se jednotlivým osobnostem rodu pánů z Hradce a sleduje umělecko-historický vývoj jindřichohradeckého hradu, jehož unikátně dochované interiéry jsou dnes součástí zámeckého areálu, včetně soukromé kaple Jindřicha IV. z Hradce a dalších běžně nepřístupných prostor. Je doplněna současnými i dobovými vyobrazeními a zahrnuje také medailony týkající se například legendy o Bílé paní, či středověkých výtvarných děl spjatých se zdejším hradem a jeho majiteli.

Publikace je dostupná také v pokladně státního hradu a zámku Jindřichův Hradec.
Obsah:
 • Gotický hrad v Jindřichově Hradci
 • Pod erbem zlaté růže
 • Vítek I. a zakladatelské dílo pánů z Hradce
 • Věk věrnosti a zrady
 • Křesťanský rytíř i věrný svého krále
 • Sláva i strmé pády hradeckých pánů v době Otce vlasti
 • Dědictví Jindřicha II.
 • Jindřichův Hradec za husitských válek
 • Poslední květy středověku
 • Proměny hradních interiérů
 • Vstupní expozice
 • Obytná komnata s krbem
 • Síň s malbami svatojiřské legendy
 • Prostory v nádvorním traktu paláce a starý fraucimor
 • Královský sál
 • Kaple sv. Ducha
 • Černá kuchyně
 • Soukromá kaple Jindřicha IV. z Hradce
 • Soudnice
 • Pokladnice
 • Summary
 • Poznámky
 • Literatura