Průvodce architekturou Ostravy / Ostrava Architecture Guide

Detailed information

Year:

2009

Place:

Ostrava

Language:

English, Czech

Number of pages:

480

ISBN:

978-80-85034-54-7

catalog printed-publication

350 Kč

Out of stock

Výpravná česko-anglická obrazová publikace, zabývající se architekturou města Ostravy. Hlavní část je věnována podrobnému hesláři 270 nejvýznamnějších staveb, doplněných soudobými fotografiemi (Roman Polášek), mnohdy také plánovou dokumentací. Samostatnou část tvoří historie architektury města Ostravy, podrobný seznam literatury a pramenů (tištěné i nepublikované), mapy se zanesením jednotlivých objektů z hesláře (v několika měřítkách) a také podrobný slovník architektů, stavitelů, sochařů a malířů, kteří se na jednotlivých objektech podíleli.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)