NEPŘEHLÉDNĚTE

Národní kulturní památka Důl Michal

 

Aranżacja zabytku techniki została wykonana zgodnie z teorią tzw. ostatniego dnia pracy. Trasa zwiedzania umożliwia obejrzenie autentycznego wyposażenia i wystroju szatni łańcuszkowych, łaźni górniczej, lampowni, nadszybia, pomostu, po którym przechodzili górnicy z lampowni do nadszybia oraz maszynowni zawierającej oryginalne urządzenia techniczne, które stanowią unikatowy zbiór elektrycznych maszyn wydobywczych i kompresorów z początkowego okresu elektryfikacji kopalń. Wspomniane urządzenia i maszyny zostały zachowane w miejscu ich dawnej eksploatacji w autentycznym środowisku. Trasa zwiedzania w całej swej długości prowadzi śladami górnika przechodzącego z szatni w stronę samego szybu. Podczas zwiedzania obejrzymy także ciekawe ekspozycje miernictwa górniczego i geologii, udzielania pierwszej pomocy, dyspozytorni kopalnianej itd.

Godziny otwarcia codziennie z wyjątkiem Poniedziałku: 9:00, 11:00, 13:00

Ostatnie wejście o godz. 15:00.

 

Naši partneři

témata roku 2020

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: