Plan your visit

Parking

There is free parking in front of the Michal Mine.
 

Accessibility

Není bezbariérový přístup. Překážkou jsou schody (dvě patra), prahy nebo úzké vstupy.

Pro imobilní (vozíčkáře) návštěvníky je možné  s menšími problémy provést přízemím to je: šatny a některé expozice nebo venkovní prohlídku (prohlídka areálu Dolu Michal). Překážkou jsou schody, prahy nebo i úzké vstupy. Pro návštěvníky s francouzskými holemi je trasa schůdná.

Pro nevidomé a slabozraké doporučujeme zajistit samostatný termín, kdy máme možnost nachystat pro vás exponáty, kterých se můžete dotýkat.

Pets

For large dogs we have pen. Little in arms or in the bag with the master.

Cyclists

We have stands for bicycles. Bicycles are being watched camera system

A bicycle path begins at Michal Mine.

Start (end) cycle rout M (Rychvald) with links to the cycle track V (Ostrava).

  http://www.mapy.cz/s/95lZ

Child facilities

Pro děti máme připraven edukační program S permoníkem Michalem. Vhodný pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ.

Prohlídka formou hry. Děti si vyzkoušejí přilby havířů, roztřídí pomyslné uhlí od kamene, vyzkoušejí prolézačku s havířskou lampou a nakonec vyrobí elektřinu pro žárovku v kotelně. Edukační program zajišťuje Mgr. Bc. Zuzana Myška Vodehnalová.

Refreshments

Michael's in the restaurant U Cingra or on facebook U Cingra

During the week is available. On Saturday and Sunday the limited selection of snacks and meals.