Noční prohlídka na Dole Michal v Ostravě

Mimořádná noční 26. září 2019 v 19:30 hodin.

Noční prohlídka Dolu Michal s částečnou vystrojí – přilbou, lampou a sebezáchranným přístrojem. Prakticky vyzkoušíme cestu havíře do práce s odebráním známky, výměnou za lampu. Procházka prostory za svitu lamp je mírně náročná.

Omezený počet účastníků !! Nutno se zaregistrovat na e-mail dulmichal@npu.cz  Rezervace do 26. 9. 2019 do 15 hodin.

volná místa:

Cena jednotná: 130 Kč na osobu

Podnapilé osoby vylučujeme bez náhrady (orientační dechová zkouška).