Comfort balcony na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích

Výstava

Comfort balcony
Výstava studentů Ateliéru malby 1 Daniela Balabána, Fakulta umění Ostravské univerzity
Nosek / Chovancová / Krutilová / Lázničková / Šafránková / Nenadál / Vaňková