Průmyslové dědictví. Lnářství, bavlnářství a hedvábnictví Šumperska a Jesenicka

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

271

ISBN:

978-80-88240-25-9

catalog Tištěná verze

330 Kč

skladem

Koupit

330 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

The English version in pdf:  The Linen, Cotton and Silk Industries in the Sumperk and Jesenik Regions

Publikace je věnována průmyslovému dědictví spojenému s textilní výrobou v regionu Šumperska a Jesenicka. Zdejší textilní průmysl představoval dominantní složku hospodářského života severní Moravy a severozápadního českého Slezska. Přírodní a klimatické podmínky vytvářely vhodné prostředí především pro pěstování lnu, na které navázalo jeho další zpracování. Na konci 18. století se v regionu začala zpracovávat také bavlna a po roce 1850 se rozšířilo tkaní hedvábných a polohedvábných látek. Ačkoli je dnes textilní výroba až na výjimky minulostí, její dědictví je v Šumperku a Jeseníku, stejně jako v dalších městech a obcích regionu, stále přítomné.

Úvodní kapitoly se zabývají historickým vývojem v oblasti převažující lnářské a hedvábnické výroby, přičemž pozornost je soustředěna zejména na období 19. a první poloviny 20. století, tedy na dobu rozmachu průmyslové výroby a největšího stavebního rozvoje zdejších textilních podniků. Na historické pasáže navazuje přehled významných podnikatelů a firem. Výběr zastoupených subjektů se odvíjí především od jejich důležitosti v dějinách zdejší textilní výroby, od význačného postavení v rámci stavebního vývoje nebo od památkových hodnot dochovaných areálů.  V samostatné kapitole je stručně představena technologie zpracování lnu, hedvábí a bavlny, jež má čtenáři pomoci udělat si základní představu o tom, jaké procesy v místních přádelnách, tkalcovnách a úpravnách probíhaly. Stěžejní kapitola se věnuje stavebnímu vývoji textilních provozů. Vybrány a blíže představeny jsou ty existující areály, jež jsou významné pro své hodnoty historické, typologické, architektonické nebo technické. Jejich stavební vývoj je mimo archivní plány nebo současné fotografie ilustrován také početnými kresebnými rekonstrukcemi. Závěrečná část knihy je tvořena registry, v nichž jsou evidovány a lokalizovány jednotlivé textilní provozy se zaměřením na ty podniky, ke kterým se podařilo dohledat alespoň základní informace.

Obsah:

Úvod

Historické souvislosti

 • Vývoj lnářského a hedvábnického průmyslu do roku 1918
 • Lnářský průmysl
 • Hedvábnický průmysl
 • Období první Československé republiky
 • Vývoj textilního průmyslu v letech 1938-1946

Výběrový katalog podnikatelů a firem

 • Wilhelm Brass a synové
 • G.A. Buhla syn
 • Franz Bujatti
 • Johann Ernst Klapperoth/Friedrich Ulrich a syn
 • Norbert Langer a synové
 • Mechanická přádelna lnu v Loučné nad Desnou
 • Mechanická přádelna lnu v Šumperku
 • Ed. Oberleithnera synové, Oberleithner a spol.
 • Regenhart a Raymann
 • Felixe Reiterera synové
 • Hermann Schefter
 • Schmieder a spol. / Emanuel Fischmann (Emanuela Fischmanna synovec)
 • I. Seidl a spol.
 • Karl Seidl sen.
 • S. Trebitsch a syn
 • Vinciguerra a spol.

Technologie

      Technologie lnářské výroby (do roku 1945)

 • Len
 •    Botanická charakteristika
 •    Morfologie
 • Semenářství
 • Pěstování lnu
 • Zpracování lnu
 •    Sklizeň
 •    Sušení
 •    Odsemenění
 •    Rosení
 •    Močení
 • Tření lnu
 • Ruční předení lněné příze
 • Potěrání – strojní tření
 •    Zušlechťování koudele
 •    Vochlování
 • Strojní předení lněné příze
 •    Nakládání
 •    Sdružování
 •    Posukování
 •    Předpřádání
 •    Dopřádání
 •    Typy přízí
 • Tvorba tkanin
 •    Soukání osnovy a snování
 •    Soukání útku v kopsovnách
 •    Tkaní
 •    Vazba tkaniny
 •    Přehlížení
 •    Nopování a vyšívání
 •    Adjustace
 • Zušlechťování
 •    Předúprava lnu
 •    Bělení
 • Úprava tkanin
 •    Postřihování
 •    Kalandrování
 •    Mandlování
 • Valchování (potloukání) tkaniny

      Technologie bavlnářské výroby

 • Bavlník
 • Spřádání bavlněných vláken
 • Výroba bavlnářských tkanin
 • Úpravy bavlnářských přízí a tkanin
 • Technologie hedvábnické výroby
 • Hedvábí
 • Zpracování přírodního hedvábí
 •    Odkližování a zušlechťování surových gréží
 •    Zatěžkávání hedvábí
 •    Barvení a potisk
 •    Tkaní látek
 •    Výrobky
 •    Povrchové úpravy
 • Náhrady přírodního hedvábí

Stavební vývoj

 • Tkalcovské manufaktury
 • Přádelny a tkalcovny
 • Etážové tovární budovy
 •    Mechanická přádelna lnu v Šumperku
 •    Mechanická přádelna lnu na Šumpersku a Zábřežsku
 •    Mechanická přádelna lnu v Jeseníku
 •    Mechanická přádelna bavlny v Zábřehu
 •    Niťárny
 •    Mechanické tkalcovny
 •    Pomocné objekty
 • Haly
 •    Mechanické tkalcovny hedvábného zboží
 •    Mechanické tkalcovny lněného a bavlněného zboží
 •    Niťárny
 •    Velkorozponová hala tkalcovny hedvábí v Zábřehu
 • Tkalcovské dílny
 • Tkalcovské kolonie
 • Bělidla a úpravny

Výběrový katalog objektů areálů

 • Hanušovice, místní část Holba, Oberleithner a spol., přádelna lnu
 • Jeseník, Regenhart a Raymann, bělidla a úpravny lněné příze a zboží
 • Jeseník, Regenhart a Raymann, mechanická přádelna lnu a tkalcovna lněného zboží
 • Jeseník, Regenhart a Raymann, mechanická a ruční tkalcovna lněného zboží
 • (dříve Aug. Küfferle) a tkalcovská kolonie
 • Libina, Norbert Langer a synové, mechanická tkalcovna lněného a bavlněného zboží
 • Loučná nad Desnou, mechanická přádelna lnu a konopí
 • Oskava, Norbert Langer a synové, bělidlo a úpravna lněného a bavlněného zboží
 • Staré Město, G. A. Buhla a syn, bělidlo, úpravna a niťárna
 • Sudkov, I. Seidl a spol., mechanická přádelna lnu a bavlny
 • Šumperk, Franz Bujatti, mechanická tkalcovna hedvábného zboží
 • Šumperk, Johann Ernst Klapperoth, manšestrová manufaktura
 • Šumperk, Mechanická přádelna lnu v Šumperku, později Ed. Oberleithner synové, mechanická tkalcovna lněného zboží
 • Šumperk, Ed. Oberleithner synové, bělidlo a úpravna lněného zboží
 • Šumperk, Ed. Oberleithner synové, správa, obchod a ruční tkalcovna
 • Šumperk, Felixe Reiterera synové, mechanická tkalcovna hedvábného zboží
 • Šumperk, Karl Siegl sen., bělidlo, úpravna a ruční tkalcovna lněného zboží
 • Šumperk, Karl Siegl sen., mechanická tkalcovna lněného zboží
 • Šumperk, Schmieder a spol., později Em. Fischmann, tkalcovna hedvábného zboží
 • Šumperk, Vinciguerra a spol., továrna na hedvábné nitě

Registr

Literatura a prameny

Summary

 

Ukázky z knihy: