Noční prohlídka

Noční prohlídka je prováděná v mimořádných termínech nebo podle zájmu návštěvníků. Noční prohlídku zabezpečujeme jen pro skupiny 8 a více osob.

Jako správní havíři obdržíte známku, přilbu, lampu a sebezáchranný přístroj. Větší fyzická zátěž.

Projdeme kousek cesty s výstrojí k těžní kleci, do strojovny a zpět.

Noční prohlídku zabezpečujeme jen pro skupiny 8 a více osob. Provázíme pouze za tmy, začátek prohlídky je stanoven na půlhodinu před setměním.
Cesta havíře s praktickou ukázkou výstroje, prohlídka těžní budovy a strojovny za světel havířské lampy.

Není hodné pro děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let.

Základní informace

 • délka 90 minut
 • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 110 Kč
 • Děti do 6 let --
 • Mládež 6–18 let
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P --
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let --
 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let
 • Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí
 • Držitelé karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci --
 • Skupinové 15+/ na osobu
 • Organizované skupiny ZTP/P, ZTP do 18 let, dětí předškolního věku a jiné organizované skupiny osob, které mají vstup zdarma
 • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti)

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny