Plan your visit

Parní stroj z roku 1893 je v provozu.

Parking

Parkoviště před vjezdem do Dolu Michal. Autobusy parkují v areálu.

Accessibility

Není bezbariérový přístup. Překážkou jsou schody (dvě patra), prahy nebo úzké vstupy.

Pro imobilní (vozíčkáře) návštěvníky je možné  s menšími problémy provést přízemím to je: šatny a některé expozice nebo venkovní prohlídku (prohlídka areálu Dolu Michal). Překážkou jsou schody, prahy nebo i úzké vstupy. Pro návštěvníky s francouzskými holemi je trasa schůdná. Pro nevidomé a slabozraké doporučujeme zajistit samostatný termín, kdy máme možnost nachystat pro vás exponáty na které si můžete sáhnout.

Pets

Pro velké pejsky máme k dispozici kotec. Malí mohou v náručí nebo v tašce s pánem.

Cyclists

Pro kola máme stojany hlídané kamerovým systémem.

Child care facilities

Pro děti máme připraven edukační program S permoníkem Michalem. Vhodný pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ.

Prohlídka formou hry. Děti si vyzkoušejí přilby havířů, roztřídí pomyslné uhlí od kamene, vyzkoušejí prolézačku s havířskou lampou a nakonec vyrobí elektřinu pro žárovku v kotelně. Edukační program zajišťuje Mgr. Bc. Myška Vodehnalová.

Refreshments

V areálu Dolu Michal je restaurace U Cingra nebo na facebook U Cingra

V průběhu týdne je k dispozici menu. V sobotu a neděli je k dispozici občerstvení a omezený výběr jídel.