Výstavní činnost galerie Dolu Michal v roce 2020

1. NEOEX, 3. 2.–21. 2. 2020, Cechovna

Kurátoři výstavy: Tomáš Koudela, Gabriela Pienias
Vystavující autoři: Tomasz Tobolewski, Anna Mierzejewska, Piotr Ambroziak, Bartosz Iwan, Marek Głowacki, Łukasz Kliś

Výstava Neoex představuje díla šesti polských umělců sledujících vlastní a svébytnou výtvarnou cestu, jejímž úběžníkem je síla výrazného malířského gesta, často drsného a násilného a mnohdy také překypujícího silnými emocemi. Název výstavy volně odkazuje k neoexpresivním výtvarným přístupům typickým pro malířskou produkci konce 90. let. 20. st. Tato hypotéza je však nanejvýše pouhým metatextem, jehož pointou je synchronicita počátku a konce jakožto limitní bytostná intence.

2. Jagoda Mitko-Rudź: Setí/Zasiew, 3. 2.–21. 2. 2020, Sprchy

Kurátorka výstavy: Gabriela Pienias

„Materiál, jež při své práci používám, je sůl. Sůl byla od starověku vzácným minerálem s léčivými a čistícími vlastnostmi a taktéž chránila potraviny před poškozením. Při provádění „výsevu“ odkazuji na jeho biblický význam, kde se objevuje v různých kontextech a významech ve Starém i Novém zákoně. Symbolika soli je bohatá, někdy plná rozporů, a proto si můžete z práce přečíst mnohem více.“

3. Lublinská škola, 26. 2.–27. 3. 2020, Cechovna

Kurátoři: Robert Kuśmirowski, Sławomir Toman

Výstava téměř třiceti umělců z Lublinu, pohybujících se v prostředí malby a intermédií, se v prostorách galerií GAFU, JÁMA a DŮL MICHAL pokusí odpovědět na otázku, zda má pojetí názvu lublinské školy smysl a zda pro vybrané představitele existují společné rysy mimo místo vzniku. Můžeme tak vnímat úctu k významu autorského řemesla, jehož projevy existují v různých tvůrčích postojích každého z nich, ale také hlubokou reflexi různých aspektů současné reality, přírody a zkoumání možností samotného média. Malba a intermédia jsou nepochybně jednou z dominantních uměleckých disciplín na současné umělecké scéně jak ve světě, tak i v Polsku, včetně Lublinu. Jejich centrem je především Institut výtvarných umění Univerzity Maria Curie Skłodowské. Výstavy se účastní převážně lektoři, absolventi a studenti této univerzity, která vede umělecké vzdělávání téměř padesát let. V galeriích GAFU a JÁMA byly k vidění obrazy v širokém spektru od malby zobrazující projevy přírody a kultury jako nástroje k jejímu poznání, přes experimenty s obrazovou hmotou, přesahující konvenční způsoby použití barvy a používání digitálních prostředků, až po transgresivní rozšiřující se postoje malby. Ve výstavních prostorách bývalého dolu MICHAL byly prezentovány prostorové projekty od forem blízkých klasickému sochařství až po umělecké instalace využívající ready-made i nejnovější technologie. Ukázky dokumentace, filmů nebo doprovodných performativních aktivit umožní komplexní prezentaci obou disciplín z pohledu několika generací lublinských umělců.

Vystavující umělci: Krzysztof Bartnik, Jakub Ciężki, Mariusz Drzewiński, Jan Gryka, Stanisław Kamiński, Cezary Klimaszewski, Piotr Korol, Donat Kowalski, Mikołaj Kowalski, Jarosław Koziara, Maciej Kusy, Robert Kuśmirowski, Sławomir Marzec, Irena Nawrot, Jerzy Norkowski, Małgorzata Pawlak, Robert Rabiej, Małgorzata Rybicka, Adam Skóra, Radosław Skóra, Zbyszek Stanuch, Kamil Stańczak, Sławomir Toman, Anna Waszczuk, Grzegorz Więcek, Jacek Wojciechowski, Tomasz Zawadzki, Marcin Ziółkowski

4. Václav Buchtelík: Pod doutnajícím nebem roztrhal jsem kůže knih, 25. 6.–28. 8. 2020, Cechovna

Kurátor výstavy: Tomáš Koudela

Výstava Pod doutnajícím nebem roztrhal jsem kůže knih je prezentací aktuální malířské tvorby Václava Buchtelíka (*1990, CZE).
Buchtelík studoval v Ateliéru Malba I u prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. V současné době žije, pracuje a tvoří v Ostravě. Jeho ranými cykly prostupuje neuhlazená syrovost, vrstevnaté tahy štětcem a zdůrazněná těžkomyslnost míchaná s kontrastními barvami s vypjatou vnitřní energií s robustním až expresivním malířským rukopisem. Ve svých dílech se vypořádává s osobními tématy, obavami a úzkostí. V jeho obrazech se objevují například předměty každodennosti či výjevy z okolí, ve kterém žije, nebo jej nějakým způsobem zaujaly. Věnuje se velkoformátovým malbám, avšak pracuje i s malými formáty, které často vlastnoručně adjustuje.

5. Die Erde ist eine Scheibe / Země je placatá: Kunst, Wahrheit, Lüge / Umění, Pravda, Lež
13. 10.–31. 10. 2020, Sprchy

Kurátoři výstavy: MK Kaehne, Tomáš Koudela, Pavel Forman, Ivo Sumec

Výstavní projekt vznikl díky spolupráci mezi Ostravskou univerzitou a ateliérem prof. Schefflera z Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Výstavy probíhaly ve Sprchách a řetízkové šatně Dolu Michal a GAFU (galerie Fakulty umění Ostravské univerzity).

Co vnímáme? Naše vnímání světa kolem nás neodpovídá realitě. V minulosti měli lidé o Zemi různé představy. Jedna z nich byla, že Země je placatá.
Co si dnes myslíme, že se budoucím generacím bude jevit jako absurdní odchylka?
Biofyzik a kybernetik Heinz von Foerster předpokládal, že pravdou je vynález lháře, protože ve vědě existují pouze různé modely, které se snaží najít vysvětlení. Protože ve vědě platí pravidlo, že teorie je platná, dokud ji ostatní nevyvrátí.
Hannah Arendt říká, že politika a lži jsou jedno. Ona vyžaduje a trvá na politice, která je věcná.
Ale v politice se politických cílů dosahuje prezentováním vlastního politického pohledu jako jediného správného. Manipulace, ideologie a opomenutí negativních aspektů jsou součástí řemesla.
Umění toto přesahuje. V umění je povoleno všechno. V umění existují vlastní zákony. Prostřednictvím generalizace a abstrakce je umění schopno představovat složité vztahy, které jdou nad rámec smyslového vnímání a činí hmatatelnou hlubší pravdu. Ale možná to není ani lež.
MK Kaehne, v dubnu 2019

6. Matej Fabian: Can You Cut Neighbor's Tree Roots?, 13. 10.–31. 10. 2020
Cechovna

Kurátor výstavy: Václav Rodek

Matej Fabian (*1979, SK) je příslušníkem generace X a přesto se stále počítá do současného mladého malířského proudu. V létech 2005 až 2011 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, na Katedře malby a jiných médii ve IV. Ateliéru profesora Ivana Csudaia. Mezi léty 2011¬–2014 absolvoval doktorandské studium u doc. Stanislava Bubána v Ateliéru kresby. V roce 2014 získal druhé místo v soutěži VÚB Malba a byl finalistou ceny Nadace NOVUM. V roce 2010 byl za Slovensko nominován na Henkel Art Award. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Slovenské národní galerie, Galerie města Bratislavy a v soukromých sbírkách v Rakousku, Chorvatsku, České republiky, Dánsku, Francii, Německu, USA a Rusku. Žije a tvoří v Bratislavě. Podle hodnocení kunsthistoriků „je pro něj podstatný především samotný proces malby, který evidentně prožívá s plným fyzickým nasazením“. „Jeho projev není zatížený přebytečnou kultivací, výtvarným klišé a ohromuje svou razantností a schopností spontánně kombinovat různé vlivy.“

7. Pavel Zemánek: Actual Old-Old Actual, 13. 10.–31. 10. 2020
Balkon

kurátor výstavy: Václav Rodek

Pavel Zemánek studoval v letech 2005–2010 Fakultu umění Ostravské univerzity v ateliéru Malba 1 prof. Daniela Balabána. Ve své tvorbě používá agresivní malířské techniky pramenící z angažovanosti a protestu vůči konzumnímu způsobu života. Tematicky se věnuje reflexi soudobých událostí jako církevním excesům, ekologickému stavu prostředí, vystupování policejních složek vůči protestním hnutím a Rave kultuře, utečenecké krizi a násilí mezi extrémistickými skupinami. Používá techniku asambláže použitých, nebo užitých artefaktů, které spojuje barvou do expresivních kompozic.

8. Petr Lysáček: Si dělám prdel, 17. 12. 2020 – 31. 1. 2021
Sprchy, online výstava

kurátor výstavy: Tomáš Koudela

Samostatná výstava site specific českého konceptuálního umělce Petra Lysáčka.